• image
  • image
  • image
  • image

Historie

Het feit dat er in Rhenen in 1976 een sporthal geopend werd was de aanleiding voor de oprichting van een basketballvereniging. Eerdere pogingen tot oprichting waren mislukt, omdat er geen zaal was om wedstrijden te spelen. In Oktober 1976 was Rhenen een vereniging en een sport rijker. Black Stars werd de naam en binnen een korte tijd meldden zich 70 leden. In januari 1977 werden er 5 teams in diverse categorieën ingeschreven voor de competitie. Black Stars heeft in de loop der jaren een aantal ups en downs meegemaakt. Zo waren er allerlei financiële en organisatorische problemen die het hoofd geboden moesten worden. De vereniging heeft ook problemen gekend op het bestuurlijke vlak.


geschiedenis2


In het 35-jarig bestaan van de vereniging schommelde het aantal leden tussen de 60 en de 100. Een aantal malen sloeg binnen de vereniging de vergrijzing toe en werden er acties gestart om het aantal jeugdleden weer op peil te brengen. Zo werd er in 1989 in samenwerking met de NBB Rayon Oost een groots jeugledenwervingsplan opgestart dat de aanmeldingen van een groot aantal jeugdleden tot gevolg had. Echter, alle acties waren van incidentele aard zodat het probleem steeds weer terugkwam.
Tegenwoordig is basketbalvereniging Black Stars een vereniging waar prestatie en gezelligheid prima samengaan. Op dit moment worden de prestaties verzorgd door ongeveer 90 spelende leden die in diverse categorieën die aan de competitie meedoen. Naast het basketball wordt er veel aandacht geschonken aan nevenactiviteiten.

 


privacy AVG25mei