Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy is een groot goed en daar dient met zorg mee omgegaan te worden. Dat is een zaak waar we het bij Black Stars natuurlijk meer dan mee eens zijn, in het verleden, nu en in de toekomst. Met de het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 veranderd dit niet. Wat wel veranderd is dat we het inzichtelijker maken en dat je vaker gevraagd zal worden of wij jouw gegevens mogen gebruiken.

Pesrsoonsgegevens die wij gebruiken zijn:

  • je volledige naam
  • je adres
  • je emailadres
  • geslacht
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • IBAN
  • pasfoto

Ook foto's gemaakt tijdens wedstrijden waar spelers herkenbaar op staan zijn persoonsgegevens, ook hier zullen we je toestemming vragen.

Ons privacy en fotografie beleid kunt u hier inzien.


privacy AVG25mei